گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد

(تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی)

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد - سوالات امتحانی درس اجتماعی پایه ی سوم راهنمایی

هیات تحریریه گنجینه
گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد (تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی)

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

سوالات امتحانی درس اجتماعی پایه ی سوم راهنمایی

بسمه تعالی

سؤالات امتحانی درس اجتماعی پایه ی سوم راهنمایی دی ماه 1389

نام و نام خانوادگی : .......................... نام كلاس : .......................... نام دبیر :........................ وقت امتحان : 60 دقیقه

1

درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنید.

الف) مؤسسات در جامعه می توانند بدون هماهنگی با هم روابط متقابل داشته باشند . صحیح غلط

ب) دو رکن قوه ی مقننه ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است . صحیح غلط

ج) رهبری حكومت اسلامی بر پایه ی ولایت فقیه است. صحیح غلط

5/1

2

گزینه ی مناسب را انتخاب كنید.

الف) در کشور ما هر چند سال یک بار انتخابات برگزار می شود ؟

1- دوسال 2- چهارسال 3- سه سال 4 - پنج سال

ب) نظارت بر اجرای قوانین بر عهده ی چه سازمانی است ؟

1- مجلس شورای اسلامی 2- مجلس خبرگان 3- قوه ی مجریه 4- قوه قضاییه

ج) کدامیک از هنجارهای زیر هنجار اجتماعی است ؟

1- رعایت عفت عمومی 2- رعایت حجاب

3- نماز خواندن 4- سلام و احوال پرسی

د) مهم ترین رکن حکومت اسلامی چیست ؟

1- رهبری 2- قوه مقننه 3- قوه قضاییه 4- مجلس خبرگان

2

3

جملات زیر را كامل كنید.

الف) حکومت برای هماهنگ کردن کارهای مختلف مؤسسات ......................... را به وجود می آورد .

ب) از مهم ترین ملاک های طبقه بندی حکومت ها ............................ است .

ج) حکومت ما هم مردمی است هم اسلامی ، به همین دلیل آن را .......................... می نامند .

د) نظم وهماهنگی زمانی درجامعه برقرارمی شود که همه ی مؤسسات یک جامعه از ....................فرمان گیرند.

ه) رئیس قوه ی مجریه ...................................... است.

5/2

4

رهبر حکومت اسلامی چگونه بر کار قوای سه گانه نظارت دارد . ( موارد مربوط به هم را به یکدیگر متصل کنید )

الف) عزل و نصب فقهای شورای نگهبان - نظارت بر قوه ی مجریه

ب) عزل و نصب رئیس قوه ی قضاییه - نظارت بر قوه ی مقننه

ج) امضای حکم ریاست جمهوری و عزل وی - نظارت بر قوه ی قضاییه

د ) - نظارت بر مجلس خبرگان

5/1

5

وظیفه ی سازمان انرژی اتمی ایران چیست؟

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

2

6

برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه مردم و موسسات چه وظایفی دارند ؟ ( 3مورد )

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

5/1

7

ویژگی های حکومت الهی را بنویسید ؟ ( 2 مورد )

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

2

8

هنجار چیست ؟ دو نمونه از هنجارهای اجتماعی را نام ببرید .

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

2

9

سه نمونه از قوانین و مقرراتی كه در مدرسه رعایت می كنید را بنویسد؟

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

5/1

10

وظایف و اختیارات مجلس را نام ببرید ؟ (3 مورد )

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

5/1

11

کمسیون های مجلس شورای اسلامی چه وظیفه ای برعهده دارند ؟

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

1

12

حکومت از چه راههایی به حفظ و ترویج ارزش های دینی و ملی می پردازد ؟( 2 مورد )

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

1

موفق باشید طراح سؤالات ( سرگروه علوم اجتماعی زضا کارگر )


موضوعات مرتبط: سوالات امتحانی درس اجتماعی پایه ی سوم راهنمایی

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.